Zanim powstał Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiejstyczeń 1915 roku


                    Na posiedzeniu Sekcyi Politechnicznej 23 stycznia r. b. zastanawiano się nad pytaniem, jakie wydziały powinny być w Politechnice uwzględnione. Zatrzymano się na razie na następujących: a) mechanicznym, b) chemicznym, c) elektrotechnicznym, d) górniczym, e) hutniczym, f) inżynierskim, g) mierniczym i h) budowlanym. Rozważano następnie wniosek, dotyczący kształcenia architektów. Kształcenie to odbywać się powinno nie w Politechnice, lecz w Szkole Sztuk Pięknych; w Politechnice, wobec tego, wydział budowlany byłby niepotrzebny, natomiast na wydziale inżynieryjnym powinny być wykładane na wyższych semestrach konstrukcye, mające zastosowanie w budownictwie. Szczegółowe umotywowanie tego wniosku złożono na piśmie i wniosek został przyjęty. Przyjęto również wniosek, aby wydziały górniczy i hutniczy były otwierane w centrum górniczem, przedewszystkiem w Krakowie.


luty 1915 roku


Na posiedzeniu 4 lutego r. b. rozważano celowość podzielenia proponowanych na pierwszem posiedzeniu wydziałów na odrębne kierunki dla ostatnich semestrów i zgodzono się na trzy następujące na wydziale mechanicznym: a) konstruktorski, b) technologiczny, c) administracyjny. Wydział elektrotechniczny postanowiono pozostawić jako samodzielny. Na wydziale chemicznym uznano, że podział zajęć i wykładów nie jest pożądany i że wszyscy uczniowie chemicy jednakowo powinni być kształceni, z uwzględnieniem specyalizacyi w zajęciach laboratoryum chemii i technologii chemicznej. Za pożądane kierunki na wydziale inżynierskim uznano: a) drogi wodne i lądowe, b) konstruktorski, c) zdrowotności publicznej. W sprawie wydziału mierniczego zastanawiano się, czy zadośćuczynienie potrzebom kraju, przy dostarczaniu mierniczych, leży w zakresie Politechniki. Postanowiono, aby sprawę tę rozważyli członkowie grupy inżyniersko-mierniczej, w porozumieniu z sekcyą rolną. Członkowie sekcyi podzielili się na grupy, mające opracować sprawy poszczególnych wydziałów, mianowicie: a) mechaniczno-elektrotechniczną, b) chemiczną, c) arcliitektoniczną i d) inżyniersko-mierniczą.


sierpień 1915 roku


W końcu sierpnia r. b. prace Sekcyi Politechnicznej przyłączone zostały do Sekcyi Szkół Wyższych Wydziału Oświecenia Komitetu Obywatelskiego m. Warszawy. W Sekcyi Szkół Wyższych przedstawiał te prace inż. Henryk Czopowski. Szczegóły prac Sekcyi Szkół Wyższych i jej stosunku z władzą okupacyjną podane być mają w ogólnem sprawozdaniu, jakie przygotowuje Wydział Oświecenia.


listopad 1915 roku


Wynikiem przeprowadzonych porozumień był statut tymczasowy Politechniki Warszawskiej, nadany 2 listopada r. 1915 [...]


Niniejszem nadaję; Politechnice Warszawskiej załączony statut prowizoryczny. Warszawa, dnia 2 listopada 1915 r. Jenerał-Gubernator podp. von B e s e l e r .


Statut tymczasowy Politechniki Warszawskiej

[...]

§4. Politechnika obejmuje obecnie wydziały następujące: 1) inżynieryi budowlanej i inżynieryi rolnej; 2) budowy maszyn i elektrotechniczny; 3) chemiczny; 4) architektoniczny.

[...]


15 listopada


Pogodny poranek jesienny. Na Krakowskim Przedmieściu ruch niezwykły. Wszystkie dorożki zmobilizowane. Ku katedrze dąży tłum uroczysty i skupiony. Wiele pań. W oknach twarze zaciekawione. Na placu Zamkowym coraz gęściej. Na Św. Jańskiej (Świętojańskiej) milicja z trudnością utrzymuje porządek. Tylko za okazaniem zaproszeń dostać się można do katedry. Pp. milicjanci muszą mieć dziś serca kamienne. Nie wolno im się dać wzruszyć najczulszym prośbom, najwymowniejszym spojrzeniom, najbardziej zalotnym uśmiechom.


Wielkie nawy zapełniają się szybko. W prezbiterium gromadzą się dygnitarze. Ilu Warszawa ma teraz dygnitarzy! Jakie miny dostojne! Do reprezentacji mamy stanowczo dostateczną ilość kandydatów. Miejsca honorowe zajmują obaj rektorzy, uniwersytetu i politechniki, z kuratorem wyższych uczelni, hr. Hutten-Czapskim. Za nimi dziekani wydziałów uniwersytetu i politechniki i profesorowie. Ks. Arcybiskup Kakowski zasiada w swoim fotelu, po drugiej stronie zajmuje miejsce prezydent stołecznego m. Warszawy, Zdzisław ks. Lubomirski.

inż. Zygmunt Straszewicz - pierwszy Rektor Politechniki Warszawskiej

inż. Stanisław Patschke - pierwszy Dziekan Wydziału Budowy Maszyn

i Elektrotechnicznego

Dziś Wszechnica i Politechnika Warszawska, dwie niewieście, wychodzą z ciemnicy, a duch przeszłości w skrzydłach ich.


- z mowy ks. dr. Kan. Antoniego Szlagowskiego podczas uroczystości otwarcia Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej w dniu 15 listopada 1915 roku

Teksty pochodzą z Przeglądu Technicznego nr 49/50 z 1915 roku oraz dodatku nadzwyczajnego do Dziennika Polskiego z 15 listopada 1915 roku